INFOMARKT 55 +
Mobiliteit & Veiligheid
 

Het doel van de Infomarkt 55+

Vanuit de gemeente kwam de wens om iets te doen richting de senioren ten aanzien van verkeersveiligheid. De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) heeft destijds in Tytsjerksteradiel een verkeersmarkt georganiseerd voor deze doelgroep. Daarom kwam de gemeente SWF naar de SBV toe met het verzoek dit ook in hun gemeente te organiseren.
Samen met de seniorenbonden en VVN heeft de SBV
dit initiatief opgepakt.
Insteek is de senioren zo breed mogelijk te informeren over mobiliteit en veilige verkeersdeelname. Dit gebeurt aan de hand van workshops, stands, lezingen en actieve onderdelen. 
Thema's die aan de orde komen:

Veiligheid
ADAS
Kennis van verkeersregels
Dode Hoek
Zichtbaarheid
Gebruik medicijnen
Afleiding
Vervoersmiddelen die aan bod komen

Auto
Brommobiel
(elektrische) Fiets
Scootmobiel
Motor
OV Activiteiten / Workshops

Alcoholparcours
Scootmobiel parcours
Fietsparcours
Blindenparcours
Dode hoek vrachtwagen
Rijden met auto’s met ADAS-systemen
Theoriekwis
Testen gehoor en gezichtsvermogen